Човек си уградил посебен систем за комуникација без да излегува од автомобилот

Кога функционира за зградите, зошто да не и за него?