Човек забележал дека има проблем со лустерот, но одлуката да го реши е тешка

Нов потстанар се вселил и не планира да излезе до молба.