Човекот држи говор против носењето маски, кога наеднаш дојде еден човек од ризична категорија

Како и во целиот свет, така и во Чешка има неверници во вирусот, кои се трудат да ги разубедат и другите. Во случајов, на говорот на еден неверник наиде еден ГОЛЕМ верник.