Човекот е вистинка машина, во буквална смисла на зборот

Секој дактилограф ќе се пронајде во видеото.