Човекот има голема доверба во колегата

Само еден обичен ден на работа.