Човекот има среќа за два животи

По оваа случка повеќе ќе верува во невозможното.