Човекот му направи случајна шега на новиот гост

Планот не беше таков ама тоа е животот.