Човекот не сака камен да му ја оштетува колата и ќе ви помогне и вам

Убаво се справи со проблемот, сега уште неколку ситници.