Човекот-памук

Ветрот знае дури и најлесната професија да ја направи неподнослива.