Човекот се скара со кабаницата за време на натпреварот

Камерата го фати, а тој се бори и бори.