Човекот се внесе во играњето како да нема утре

Тој си има смислено целосна кореографија и не сака никој да му се меша.