Човекот сфати дека има стомак и што му го предизвикува

Некои пороци се тешки за откажување.