Човекот си го спасува најдобриот другар од поплава во Мексико

Срцезатоплувчко видео.