Човекот во автомобил имал незгода, но како тоа да не е доволно

Патиштата во зимскиот период можат да бидат многу опасни.