Човеков има необично хоби, собира лименки и прави чудесии со нив

Неговиот син му е најголемиот помошник, а делата му се навистина оригинални и оставаат без зборови.