Човеков има неверојатна сила и цврстина во рацете, особено во прстите

Она што ќе го видите се коси со законите на физиката каква што ние ја познаваме.