Човеков ќе ви покаже едноставен тест, со кој ќе дознаете дали сте остареле (2 дел)

Ако со рака треба да покажете како затворате прозорец на автомобил, како ќе го покажете тоа?