Црн хумор на погреб

Еден од работниците задолжени за спуштање на ковчегот имаше мала незгода.