Чуден ритуал во црква – жените лазат под иконата

Ние можеби не се разбираме доволно во религиозните обичаи, но вакво нешто ни е прилично непознато. Што велите вие?