Чуварката дивее на валкана музика

Откако ќе воведе ред и мир сака и таа малку да се забавува.