Цане и ламјата (виц)

– Ало брат, слуша ли бе што е ново?!
– Не, што???
– Цане ја убил ламјата!
– Не зае*авај! И сега што?
– Ништо, сега е вдовец…