Цивилизирана партија борење меѓу двајца клупски колеги

Да нема после лутење и уништување на тимскиот дух.