Да ѝ кажеме ли дека оградата кај коњите е електрична? Не, никако!

Мажот ја остави жената сама да си сфати, но никој не очекуваше ваков резултат :).