Да бидеш во публика на улично дрифтање е интересно, но и опасно

Овие неколку несреќници од публиката, кои го „фатија“ најлошото можно место за гледање на уличното дрифтање.