Да бидеш пешак во Русија зимно време е ОПАСНО ПО ЖИВОТ!

Пешаците за влакно избегнаа многу сериозни повреди, затоа што возачот на камиончето не можеше да закочи на црвено.