Да бил роден на Дивиот Запад пред 150 години, би му немало рамен

Сега, во денешно време, ќе го троши својот талент на флипери :).