Да имаш Тесла во источна Европа, мора да си многу креативен и снаодлив човек

Бидејќи полначи има само неколку и тоа во големите градови, мора човек некако да се снаоѓа за да не оди пешки.