Да не ти се верува што му се случи на телефонот на типот и уште работи! А најинтересното е на крај!

Судбина ли е ова или што ли е?