Да си земеш селска, работлива мома за невеста, си има предности, но и недостатоци

Што ако во селото садовите ги миеле на реката?