Да ти застане пајак на мониторот било многу забавно, особено ако е гладен

Таман ќе си помисли дека ќе јаде вкусен инсект, „инсектот“ му бега од раце.