Дадичко, седи до мене да свртиме едно крукче во маалото

Фраер не се станува, фраер се раѓа!