Дај еден гриз бе брат! Не биди толку себичен!

Ако не даваш, јас сама ќе си земам, затоа што и јас сум гладна.