Дај му на дете креда и остави го да се заигра

Уметничко дело кое остава без зборови.