Дали некој знае како се вика оваа екстремно пријатна песна? (16 дел)

Уште едно прашање само се наметнува. Како така ѝ стои маичката до пола облечена?