Дали овој трик со електрицитет е местен или не?

Во еден момент сијалицата продолжи да свети и откако престанаа да се допираат? Гласајте на анкетата подолу.