Дали постои чесен цариник? (виц)

Анонимна анкета меѓу царинските службеници. Прашање:
– Колку време ви треба за да си купите BMW?
Првиот цариник:
– Не помалку од три месеци.
Вториот цариник:
– Најмалку пет месеци.
Третиот цариник (по кратко размислување):
– Околу пет години.
– Дали го најдовме првиот чесен цариник? Ве молам објаснете.
– Па, BMW е голема компанија.