Дали сакате да гледате хорор филмови? Науката има добри вести за вас во врска со пандемијата

За време на карантинот голем дел од нас гледаа филмови и серии, но имаме добри вести за оние кои обожаваат да гледаат хорор филмови. Најново истражување покажа дека луѓето кои сакаат да гледаат филмови од овој жанр полесно се справуваат со пандемијата.

Ова е според една студија што неодамна беше објавена во списанието „Личност и индивидуални разлики“, од група американски и дански истражувачи испитувајќи дали „екстремните чувства“ предизвикани од застрашувачки филмови или не навистина може да се покажат корисни за нашето ментално здравје за време на толку стресен период.

Истражувачите регрутирале 310 учесници, испитувајќи ги за претпочитаните жанрови на филмски и ТВ-емисии и дали гледале или не филмови поврзани со пандемија. Учесниците биле прашани и за степенот до кој се согласуваат или не се согласуваат со 13 изјави за нивните емотивни состојби и погледи за време на пандемијата, како мерка за нивната психолошка отпорност.

Ова вклучува изјави како што се „во споредба со она што обично го чувствувам, сум бил повеќе нервозен и вознемирен за време на пандемијата“ и „открив дека некои аспекти на пандемијата се интересни“. Учесниците ги оценија своите чувства на скала од 7 точки, од „силно не се согласувам“ до „силно се согласувам“.

Во студијата, психолошката еластичност за време на пандемијата беше измерена како способност да се покаже „повеќе позитивни искуства / емоционални состојби (позитивна еластичност) или помалку негативни искуства / емоционални состојби (психолошка вознемиреност)“.

Се покажало дека обожавателите на хорор филмовите доживеале пониско ниво на психолошко вознемирување во однос на пандемијата отколку оние кои претпочитале други видови филмови.

„Откривме дека љубителите на хорор филмовите покажуваат поголема издржливост за време на пандемијата и дека љубителите на жанровите „prepper“ (инвазија на вонземјани, апокалиптични и зомби филмови) покажуваат поголема издржливост и подготвеност. Откривме и дека морбидната љубопитност на особините е поврзана со позитивна еластичност и интерес за пандемични филмови за време на пандемијата.

Земени заедно, овие резултати се во согласност со хипотезата дека изложеноста на застрашувачки измислици ѝ овозможува на публиката да практикува ефективни стратегии за справување кои можат да бидат корисни во реални ситуации.“, велат авторите на истражувањето.