Дали ви оди математиката? Ајде да видиме!

Задачата не е тешка, се решава на памет, без калкулатор, а на крај кликнете го вашиот одговор, за да си го споредите со другите.