Дамата прави мускули со маска и без инструктор

Важно камерата ја поставила, затоа што ако не си се снимила, исто како да не си ни вежбала.