Дамата само сакаше да му направи место на камионот да помине

И му направи, но работите не тргнаа според планот.