Дамата се бори со гравитацијата и тоа на сред бел ден

Неизвесно е кој ќе победи.