Дамата се внесе во дегустирањето на пазар

Ај првото за да види што купува, второто да се осигура дека и другите се такви, но не застана работата тука.