Дамата треба да излезе од паркингот и многу е внимателна

Таа внимава да не ја сруши рампата, но…