Дебелиот беше многу упорен, па конечно успеа да го изнервира возачот

Ве предупредуваме за жестока содржина!