Дебелиот пука од самодоверба, затоа што знае колку е јак и издржлив

„Јури, разбуди се бе!“