Дебелкото реши да се позанимава малку со гимнастика пред влезот на зградата

Да погледнеме како помина денот 1. од неговата гимнастичарска кариера.