Децата гледаат и многу брзо учат

Како сунѓер се. Сѐ што ќе видат и веднаш впиваат и применуваат.