Дечкото сакаше да ја претстави невестата

И ја зема славата на големото излегување.