Дедо попе, простено ти е тебе! Паркирај го џипот каде сакаш!

Исто така не мораш да се грижиш и за другите правила и прописи во сообраќајот, затоа што Господ ќе ти прости.