Дедото е господар на физиката и си ја работи работата со голема леснотија

Да е некој ќе се мачи по цел ден, а дедово како да лебди во воздухот.